Fuglene På Foderbrættet

Kend Havens Fugle

Bogen er skrevet af naturfotograf Lars Gejl og biolog Tommy Dybbro.
Illustrationer af Lars Gejl og Carl Christian Tofte.

Fuglene på Foderbrættet Og Andre Havefugle hjælper dig til at komme tættere på havens
fugle og få indblik i deres hemmelige liv.

Hver af de 64 arter er illustreret med flere tegninger og fotos.

Plancher med de fugle der besøger foderbrættet sommer og vinter, gør der nemt at kende fuglene.

Fra Bogens indhold:

   Gode råd til fuglekikkeren

 

   Spor efter fuglene i haven

 

   Årets gang for havens fugleliv

 

   Beskrivelse af de 64 havefugles kendetegn og levevis

 

  CD med sang og kald

Bogen er netop trykt i andet oplag, og fås igen. (LG 01/09)