Fuglefelthåndbogen.

2. Udgave. Gyldendal 2013.
Nordens fugle, samt 100
sjældne gæster.