Frimærker

Efterårets blomster 2012

Lars Gejl præsenterer med stolthed tre blomstermotiver bestilt af Post Danmark til serien Efterårets Blomster.
Serien udkom som specialmærker i efteråret 2012.